new

Θηροφυλακή - Θηροφύλαξη - Θηροφύλακας.

 Θηροφυλακή Κυνηγετικού Συλλόγου Φιλιατών


Υπεύθυνοι Θηροφύλαξης:
Γρηγόριος Μπούτζης 6974802839 / Αλέξανδρος Φειδερόπουλος 6973316209

Θηροφύλακας:
Σπυρίδων  
Μάϊκας 6973697473

Άνθρωπος και κυνήγι, δυο έννοιες πολύ στενά δεμένες μεταξύ τους όπως η φύση και η πανίδα της, που η ιστορία τους χάνεται στο βάθος του χρόνου. Με την εξέλιξη του είδους μας από μείζονος διατροφικής σημασίας δραστηριότητα έγινε τρόπος διαφυγής από την καθημερινότητα, τρόπος επαφής με την μητέρα φύση, τρόπος ψυχανάλυσης, τρόπος ζωής. Δυστυχώς κάποιοι μεταφέρουν και σε αυτή την δραστηριότητα το κόμπλεξ κατωτερότητας που έχουν προσπαθούν να αποδείξουν σε συναδέλφους, πτηνά και ζώα ότι είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τους όρους στο "παιχνίδι" είναι αυτοί τα "αφεντικά"!!! Σε μια προσπάθεια διάσωσης του πραγματικού χαρακτήρα του κυνηγίου αλλά και του κυνηγού η λειτουργία της θηροφυλακής είναι επιτακτική ανάγκη.
Αλήθεια όμως τι σημαίνει θηροφυλακη, θηροφυλαξη, θηροφύλακας;
Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της υπηρεσίας που εμείς οι ίδιοι ιδρύσαμε για να προστατέψουμε και εμάς αλλά και την φύση από το μαύρο κύτταρο που λέγετε "λαθροθήρας κατά συνείδηση";
Για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακη συστήθηκε στο τέλος του 1999 και σήμερα απασχολεί σε όλη την επικράτεια περισσότερους από 350 μόνιμους και εποχικούς θηροφυλακες. Σκοπός και αιτία σύστασης είναι να βοηθήσουν στο πολύ δύσκολο έργο των θηροφυλακων του δημοσίου. Έτσι ουσιαστικά η υπόθεση θηροφυλαξη και κατ'επέκταση φύλαξη της άγριας ζωης πέρασε στα χέρια των ίδιων των κυνηγών. Η ίδρυση της Ο.Θ. ηρθε μετά από πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος προς ανακούφιση όλου του κυνηγετικού κόσμου της χώρας στο Υπ. Γεωργίας με το οποίο συνεργάζεται για την επίτευξη των κοινών στόχων. Στον οικονομικό τομεα να επισημάνουμε ότι η Ο.Θ. χρηματοδοτείτε από τους ίδιους τους κυνηγούς μέσω των Κυνηγετικών Οργανώσεων (σύλλογοι). Η υπηρεσία είναι σήμερα μια πραγματικότητα που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των κυνηγετικών δρώμενων στην χώρα και τα ευεργετικά αποτελέσματα στην θηροφυλαξη της άγριας ζωης είναι ήδη εμφανή.
Ο ομοσπονδιακός θηροφυλακας τώρα, έχει υποχρέωση να έχει συνεχή παρουσία στους κυνηγότοπους, στα καταφύγια αγρίας ζωης και σε όλες τις περιοχές που χρήζουν προστασίας, πάντα σε συνεργασία με τις κατά τόπους κυν. οργανώσεις και τις Δημ. Υπηρεσίες που υπαγονται στο Υπ. Γεωργίας. Μετακινείτε με τα οχήματα που οι κυνηγοί έχουν πληρώσει τόσο για την προμήθεια τους όσο και την συντήρηση αλλά και τον ανεφοδιασμό τους. Ο θηροφυλακας καθότι ανακριτικό όργανο έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους και να καταγγείλει κάθε παράνομη πράξη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή στην θηραματική πανίδα και κατ'επεκταση στην άγρια ζωη. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον επαγρυπνώντας για οποιαδήποτε κίνηση θα το καταστρέψει : φωτιές, παράνομες διανοίξεις δρόμων, καταστροφή βιοτόπων, παράνομη υλοτομία κτλ. Συνδράμουν τις κατά τόπους κυν. Οργανώσεις σε εμπλουτισμούς θηραμάτων, βελτιώσεις βιοτόπων αλλά και σε όποια άλλη δραστηριότητα εκπονεί ο Κ.Σ. για την σωστή διαχείριση του θηραματικου πόρου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.
Οι κυνηγοί λοιπόν θα πρέπει για λόγους δεοντολογίας και μόνο να υπακούσουν πρόθυμα και χωρίς αντιλογίες στις εντολές τους, εφόσον φυσικά είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, και σύμφωνες με τις διατάξεις περί θήρας. Όπως καταλαβαίνετε το έργο του Ο.Θ. είναι πολύ δύσκολο αν συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι ανάμεσα μας κυκλοφορούν και κάποιοι οι οποίοι το κυνηγετικό όπλο δεν διστάζουν να το χρησιμοποιήσουν κατ'οποιονδηποτε τρόπο. Μην ξεχνάμε την περίπτωση του θηροφυλακα της ΄Δ.Κ.Ο.Σ.Ε Α. Παπανδρέου που έχασε την ζωή του εκτελώντας το καθήκον του. Καλό θα είναι λοιπόν όλοι μας να τείνουμε χείρα βοηθείας σε αυτούς τους θεματοφύλακες της παράδοσης μας .