new

16 Ιουν 2012

ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ
(Εγκλιματισμού)
    'Ενα από τα διαχειριστικά μέτρα που μπορούμε να επιλέξουμε για να αποκτήσει κυνηγετικό ενδιαφέρον μια περιοχή, είναι ο εμπλουτισμός της με θηράματα. Καλό είναι βέβαια να απελευθερώνουμε θηράματα που προϋπήρχαν στην περιοχή ώστε να μην προκληθεί καμία αλλοίωση στην σύνθεση της πτηνοπανίδας. Ωστόσο, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και κατ'εξαίρεση, το μέτρο της απελευθέρωσης ξένων προς την περιοχή ειδών, εφαρμόζεται όταν οι απαιτήσεις για θηράματα δεν ικανοποιούνται από την υφιστάμενη κατάσταση. Κι'αυτό με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά, έχουν δοκιμαστεί για πολλά χρόνια και δεν προκαλούν αρνητικές επιδράσεις σε άλλα είδη της πτηνοπανίδας.
    Ο φασιανός αποτελεί ένα από τα βασικότερα θηράματα για αναπληθυσμό σε παγκόσμια κλίμακα και πάνω από 150.000 πουλιά εκτρέφονται και απελευθερώνονται στην χώρα μας. Αρκετές δε είναι οι περιοχές που το είδος έχει εγκατασταθεί και αναπαράγεται επιτυχώς στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς να έχουν αναφερθεί κάποιες δυσάρεστες επιπτώσεις σε άλλα είδη, τουλάχιστον σε περιοχές που είναι κυρίως δασικές ή θαμνοσκεπείς σε χαμηλά υψόμετρα. Ωστόσο πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση φασιανών σε περιοχές με ενδημική παρουσία της πεδινής πέρδικας, γιατί έχει παρατηρηθεί οτι τα είδη αυτά είναι ανταγωνιστικά και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και εξαφάνισης της πεδινής πέρδικας!
Ο Πυρήνας προσαρμογής     Επιλογή της θέσης του πυρήνα προσαρμογής
    Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια απελευθέρωσης, πρέπει να κατασκευάσουμε τους πυρήνες εξοικείωσης, μέσα στον χώρο απελευθέρωσης, όπου τα νεαρά πουλιά θα συνηθίσουν σε μια κατάσταση που θέλουμε να μοιάζει με αυτήν που θα συναντήσουν στο φυσικό περιβάλλον. Το πιο διαδεδομένο σύστημα προσαρμογής νεαρών πουλιών, είναι αυτό που προβλέπει δικτυοστάσια ανοικτά από το επάνω μέρος.
    Το σημαντικότερο στάδιο είναι η επιλογή της θέσης, η οποία πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να οδηγήσει σε επιτυχία. Σ'αυτό τον χώρο που θα είναι περιφραγμένος και θα απέχει αρκετά από δρόμο, είναι απαραίτητο να χορηγείται, τακτικά στην αρχή, τροφή ώστε να συνηθίσουν σταδιακά τα πουλιά στις νέες συνθήκες. Επειδή είναι δύσκολο να επιτευχθεί η τροφοδοσία περοσσότερων του ενός πυρήνων, συνίσταται η κατασκευή ενός, το πολύ δύο, τοποθετώντας μέχρι 300 πουλιά στον καθένα. Η θέση του πυρήνα πρέπει να είναι κοντά στο κέντρο της περιοχής που θέλουμε να εμπλουτίσουμε, αρκεί να διαθέτει κατάλληλης σύνθεσης βλάστηση, που θα εξασφαλίζει στα νεαρά πουλιά κάλυψη και προστασία από τα αρπακτικά. Με ένα τρακτέρ θα δημιουργηθεί περιμετρικά μια ζώνη χωρίς βλάστηση, όπου θα τοποθετηθεί το πλέγμα γαλβανιζέ. Συνιστάται επίσης, να καθαριστούν και μικρά τμήματα στο εσωτερικό του περιφραγμένου χώρου, που θα χρησιμεύσουν στα πουλιά για στέγνωμα από βροχές ή από μπάνιο! Καλό είναι τον πυρήνα να μην διασχίζει κάποιο ρέμα, το οποίο αν και θα τροφοδοτεί με νερό τα πουλιά, θα είναι όμως σοβαρό εμπόδιο στην χορήγηση φαρμάκων στις ποτίστρες,σε ενδεχόμενη εμφάνιση ασθενειών.
    Κατασκευή του πυρήνα.
    Ο πυρήνας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να προβλέπει ενδεχόμενες αυξημένες στο μέλλον, ανάγκες φιλοξενίας νεαρών πουλιών. Το Game Conservancy συνιστά 1 τρέχον μέτρο φράκτη ανά νεαρό πουλί. Το ύψος της περίφραξης μπορεί να ποικίλει από 2 έως 3 μέτρα και κατασκευάζεται συνήθως από διαφορετικά ρολά πλέγματος. Για το κάτω τμήμα του φράκτη χρησιμοποιείται πλέγμα με άνοιγμα βρόγχου 3,2 εκ. ενώ για το επάνω τμήμα το άνοιγμα του βρόγχου θα είναι 5 εκ. Τα τελευταία προς τακάτω 30 εκ. βυθίζονται στο έδαφος ενώ ένα κομμάτι 50 εκ του πάνω τμήματος, λυγίζεται προς τα έξω για να εμποδίζει την εισχώρηση κουναβιών, αλεπούδων, γατών κλπ. Το πλέγμα στηρίζεται σε ξύλινους πασσάλους που βυθίζονται σταθερά στο έδαφος. Στην περιφραγμένη έκταση κατασκευάζονται τέσσερα τουλάχιστον υπόστεγα από ξύλα ή κεραμίδια ύψους 50-70 εκ, όπου θα τοποθετείται η τροφή και το νερό, ενώ παράλληλα χρησιμεύουν και σαν καταφύγια, όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες.
Σχηματική παράσταση εισόδου     Είναι καλό να προβλέπονται και κάποιες είσοδοι για τα πουλιά που θα μπορέσουν να πετάξουν έξω από τον πυρήνα, και θα θελήσουν να επιστρέψουν για τροφή. Οι είσοδοι πρέπει να μην επιτρέπουν την είσοδο αρπακτικών στον πυρήνα και κατασκευάζονται ως εξής: Σε μια οπή της περίφραξης, τοποθετείται ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο το οποίο βυθίζεται στο έδαφος σταθερά και έχει σαν φράκτη μεταλλικές βέργες (κάγκελα) που απέχουν μεταξύ τους 9 εκ.(Το εύρος του ανοίγματος ποικίλει ανάλογα με το θήραμα, φασιανός ή πέρδικα) Από το μέσα μέρος της οπής , κατασκευάζουμε από μαλακό πλέγμα ένα "τούνελ" το οποίο στενεύει προς τα μέσα και δυσκολεύει την έξοδο των πουλιών. Από το εξωτερικό μέρος τώρα, θα τοποθετηθούν δύο κομμάτια πλέγμα (διάδρομος) με τρόπο ώστε να οδηγούν τα πουλιά προς την οπή εισόδου. Θα προβλέψουμε βέβαια και μια πόρτα εισόδου στον πυρήνα, ώστε να τοποθετείται τροφή και νερό. Τα υλικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας για να αντέξουν στις καταπονήσεις από τον καιρό και την προσπάθεια εξόδου των πουλιών ή εισόδου αρπακτικών, αλλά και για την επαναχρησιμοποίησή τους σε μελλοντικές απελευθερώσεις.
     Για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο από εδαφόβια αρπακτικά μπορούμε να κατασκευάσουμε εύκολα μια ηλεκτροφόρα περίφραξη. Τοποθετούμε τα ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση 50 εκ. από την περίφραξη και σε διπλή διάταξη, το ένα χαμηλά σε 10-15 εκ. ύψος και το άλλο σε 30 εκ. στηριγμένα σε ξύλινους πασσάλους και τα συνδέουμε με απλές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αυτοκινήτου, που τοποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο. Για να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα, πρέπει να καθαρίζονται τα χόρτα στην διέλευση των γυμνών καλωδίων.
    Προετοιμασία για την απελευθέρωση μέσα στους πυρήνες
    Πριν την τοποθέτηση των πουλιών στον πυρήνα, ελέγχουμε καλά την περίφραξη για ξεχασμένες οπές, και τον εσωτερικό χώρο για τυχόν εγκλωβισμό κάποιου εδαφόβιου αρπακτικού. Έχουν αναφερθεί αρκετά τέτοια περιστατικά με τραγικά αποτελέσματα και απώλεια δεκάδων πουλιών. Τέλος, καλό θα είναι να τοποθετηθούν διάσπαρτα άχυρα, στα μέρη όπου ρίχνουμε την τροφή, μέσα στην περίφραξη.
    Μεταφορά των πουλιών στον πυρήνα.
    Πριν ακόμη ξημερώσει, κατά την παραλαβή των πουλιών, θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται τα πρωτεύοντα φτερά, ώστε να μην μπορούν να πετάξουν έξω από την περίφραξη. Τα φτερά αυτά θα χρειασθούν 3 με 4 εβδομάδες να επανέλθουν στο κανονικό τους μήκος και έτσι εξασφαλίζεται η παραμονή των πουλιών για το απαραίτητο χρονικό διάστημα της προσαρμογής, ώστε όταν θα συνηθίσουν την νέα τους τοποθεσία ,θα είναι και έτοιμα να πετάξουν πάνω από το πλέγμα και έξω στο φυσικό περιβάλλον που διαλέξαμε για εμπλουτισμό. Κατόπιν τοποθετούνται τα πουλιά σε κλειστά κλουβιά και μεταφέρονται στον πυρήνα προσαρμογής, όπου απελευθερώνονται.
    Προστασία από αρπακτικά
    Για να επιτύχει η προσπάθεια εμπλουτισμού μιας περιοχής, πρέπει απαραίτητα να ελεγχθεί ο πληθυσμός των εδαφόβιων αρπακτικών, περιμετρικά του πυρήνα και γενικότερα στην όλη περιοχή όπου θα ζήσουν τα νεαρά πουλιά. Δυστυχώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει την εφαρμογή άλλων μεθόδων, πλην της άσκησης κυνηγίου σε είδη όπως η αλεπού, αλλά μέσα στα χρονικά περιθώρια που θέτει η ετήσια ρυθμιστική θήρας και όχι όταν εμείς προετοιμάζουμε την περιοχή για εμπλουτισμό. Γι'αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε κατάλληλα την περιοχή αρκετά πριν, στα πλαίσια ενός γενικότερου και έγκαιρου προγραμματισμού για την όλη προσπάθεια. Με τα δεδομένα αυτά, εφαρμόζουμε και εναλακτικές τεχνικές . Διαλέγουμε δηλ. περιοχή για εμπλουτισμό, που απέχει τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα από ανοικτό σκουπιδότοπο, λόγω του ότι έχει παρατηρηθεί, σε τέτοια μέρη, ευνοείται η αύξηση των αρπάγων. Όσον αφορά τους ιπτάμενους άρπαγες μπορούμε να αποφύγουμε αρκετές ζημιές, τοποθετώντας περιμετρικά του πυρήνα, σχοινιά στα οποία κρέμονται μεταλλικά ελάσματα. Οι κουκουβάγιες ,αλλά και τα εδαφόβια αρπακτικά, αποθαρρύνονται από φωτάκια που αναβοσβύνουν κατά την διάρκεια της νύχτας. Τέλος, επειδή οι ειδικές πόρτεςπου δημιουργήθηκαν για την επιστροφή των πουλιών στον πυρήνα, επιτρέπει ίσως την είσοδο μικρών αρπακτικών ,νυφίτσες, κουνάβια, θα πρέπει να τοποθετηθούν και παγίδες περιμετρικά του χώρου προσαρμογής.